ZHD - Záhrady Devín

O PROJEKTE

Názov : Záhrady Devín
Dátum návrhu : 2015
Plocha pozemku: 9380,00 m2
Zastavaná plocha: 1995,00 m2
Podlažná plocha: 3080,25 m2
Obostavaný objem: 8863,50 m3
Funkcia: Zástavba rodinných domov
Miesto: Devín, SVK
Autor: Ing. arch. Rudolf Benček
Spolupráca: Mgr. art. Juraj Peták

Zadanie projektu predstavuje návrh samostatných obytných jednotiek na svahovitom pozemku medzi dvoma komunikáciami.

Konceptom návrhu je vytvorenie jednotnej urbanistickej štruktúry dvojpodlažných rodinných domov so súkromnými terasovitými záhradami na rastlom teréne. Hustá štruktúra je perforovaná jednotlivými zelenými záhonmi a vysokou zeleňou, ktorá je vyakcentovaná terasovým stúpaním svahu a jednotlivých hmôt. Výsledkom je celistvá štruktúra ktorá aj napriek svojej opakovateľnosti nepôsobí monotónne.

Rodinné domy pre štvorčlennú rodinu sú prístupné z oboch priľahlých komunikácii, kde sa nachádzajú aj parkovacie státia a zelené predzáhradky domov orientovaných do ulice . Dispozičné riešenie a orientácia jednotlivých domov umožňujú vytvárať pocit súkromia a čiastočnej uzatvorenosti jednotlivých záhrad rodinných domov, vrátane vytvárania priehľadov na krajinu Devínskeho hradu a Dunaja.

Nízka podlažnosť objemov je dosiahnutá čiastočným zapustením objemov do terénu, čo taktiež umožňuje tvorbu záhrad a pobytových terás na intenzívnej streche takýchto podlaží.

Silný  výraz výsledného návrhu umocňuje materiálová a architektonická jednotnosť všetkých hmôt a nemožnosť určiť ktorý objem patrí ktorému domu.

Našli ste ten správny kúsok?
S vybavením interiéru vám pomôžeme aj bez projektu. Objednáme. Doručíme. Nainštalujeme či zmontujeme. Ozvite sa.