STD - Enviropark Studienka

O PROJEKTE

Názov : Enviropark Studienka
Dátum návrhu : 2018
Plocha pozemku: 24 925,00 m2
Zastavaná plocha: 1 595,50 m2
Podlažná plocha: 2 280,75 m2*
Obostavaný objem: 6 992,50 m3
Funkcia: Rekreácia, prenajímateľné záhrady
Miesto: Studienka, SVK
Autor: Ing. arch. Rudolf Benček
Spolupráca: Ing. arch. Lukaš Ďurian

Na nevyužitom pozemku bývalého hospodárskeho družstva sme vytvorili koncept prenajímateľných záhrad pre vytvorenie komunity ľudí ktorým záleží na ekológii, zdravom životnom štýle a udržateľnosti životného prostredia pre budúce generácie .

Ťažiskom urbanistického riešenia je líniová stavba obytných buniek s pôdorysným rozmerom 6×6 m , ktorá pozdĺžne predeľuje parcelu na dve časti – hospodárska časť a časť s aktivitami. Každá obytná bunka je priechodná a orientovaná do oboch častí areálu. Hranice parciel obytných buniek sú kolmé na hlavný objekt, čo vytvára súbor podlhovastých polí v duchu tradičných vidieckych domov v okolí.

Hospodárska časť parcely je prístupná spevnenou komunikáciou pozdĺž parciel všetkých buniek na severnej časti. Areál aktivít s detskými, športovými ihriskami a oddychovými zónami je orientovaný na južnej strane parcely v tesnej blízkosti priľahlého lesa.

Pôvodný objekt stodoly pri vstupe na pozemok je využitý ako spoločenský priestor pre rôzne aktivity, podujatia, skladovanie či predaj lokálnych produktov. V blízkosti stodoly sa nachádza aj záchytné parkovisko a komunitná plocha s jazierkom a oddychovými zónami.

Dispozičné riešenie obytných buniek je totožné – delí sa na otvorený priestor a zázemie s kúpeľňou, spacou nikou a skladom prístupným z hospodárskej časti areálu. Vzniknutý priestor pod šikmou strechou, nad vloženým blokom zázemia je využiteľný ako skladovací priestor, v prípade viacčlennej rodiny dodatočné lôžka.

Našli ste ten správny kúsok?
S vybavením interiéru vám pomôžeme aj bez projektu. Objednáme. Doručíme. Nainštalujeme či zmontujeme. Ozvite sa.