KHT - Kino Hviezda Trnava

O PROJEKTE

Názov: Kultúra v uličke
Dátum návrhu: 2022
Plocha pozemku: 850,00 m2
Funkcia: Kultúrny objekt- súťaž
Miesto: Trnava, Paulínská ulica
Autori: Ing. Arch. Rudolf Benček, Mgr. Art. Juraj Peták, Ing. arch. Lukaš Ďurian, Mgr. Art. Miroslava Grožáková, Ing. arch. Ivana Cicka

URBANIZMUS: Urbanisticky je objekt zasadený identicky ako pôvodný objekt, ale v kontexte existujúcej a navrhovanej zástavby lepšie reaguje na nové vzťahy v rámci územia. Revitalizáciou “uličky”, kde sa nachádzal aj pôvodný peší prepoj medzi ulicami Paulínska a Orolská vznikol aktívny parter s obchodíkmi malých foriem, v ktorej sa nachádza aj hlavný vstup do objektu hlavnej sály. Objekt zostáva aj k rušnej ulici priateľsky komunikatívny, čo je vyjadrené v navrhovanej pozícií kaviarne, ktorá je otočená do ulice, kde život pulzuje 24/7, čím prináša do vnútra objektu pohyb a život po celý deň. Samotný objem, výška a architektonický charakter hlavnej budovy zostal nezmenený.

OBJEKT: Navrhovaná hmota objektu kultúrneho centra zostáva identická ako pôvodná hmota čím zachováva pôvodné Genius Loci priestoru mesta aj vďaka zachovanému spojeniu ulíc Paulínska a Orolská kde je priestor objektu doplnený o malé remeselné obchodné priestory, kde sa bude prezentovať mladý koncepčný dizajn mladých brandov, prípadne galéria mladých umelcov, čím bude ich produkcia prístupná širokej verejnosti aj bez priameho vzťahu ku kultúre. Parter zo strany Paulínskej ulice ostáva zachovaný / rekonštruovaný vrátane pôvodného reliéfu od Doka – Bartek keďže je zachovaný na pôvodnom mieste ako dôležitý vizuálny prvok / pamäť medzi minulosťou a budúcnosťou centra. Ulička s priamym napojením na foyer funguje ako filter medzi foyer a rušnou ulicou Paulínska. Vstup do sály je navrhnutý na 1.NP, čím sa dosiahol maximálny efekt prezentácie pódia, ktoré je zapustené do zeme a aj vďaka čomu je umožnené použiť technológiu teleskopického hľadiska. Hlavná sála je dimenzovaná podľa požiadaviek vyhlasovateľa t.j. 800 stojacich príp. 500 sediacich divákov. Vstup zásobovania a účinkujúcich je funkčne oddelený od vstupu návštevníkov. Prenajímateľné 4 sály sú umiestnené v dvoch úrovniach, prístupné výťahom a schodiskom, kde každý zo 4 navrhovaných priestorov má kontakt s exteriérom na svojom podlaží. 3 sály umiestnené na najvyššom podlaží sú prepojiteľné medzi sebou aj vrátane exteriéru, čím sú umožnené prezentácie rôznych foriem, ale je tiež možné, aby každá fungovala samostatne. Objem zachovanej hmoty umožňuje striktné oddelenie od rušnej ulice, ale vďaka transparentnému materiálu zachováva prístup denného svetla. Zelené časti terás zas umožňujú prepojenie medzi aktívnym kultúrnym vyžitím a oddychom v tieni zelene. Prenajímateľné prevádzky v parteri (dizajnové obchodíky, galéria mladého umenia a kaviareň) sú voľne prístupné z parteru fungujúc autonómne bez závislosti na produkcii hlavnej sály. Útulnosť, spomienka, ulička, ale aj funkčná nevtieravá forma súčasnosti navrhovaného objektu dotvára vôňu kultúry mesta Trnava a nabáda vojsť dnu, opakovane zažiť pocit keď… som tam bol prvý krát.

Našli ste ten správny kúsok?
S vybavením interiéru vám pomôžeme aj bez projektu. Objednáme. Doručíme. Nainštalujeme či zmontujeme. Ozvite sa.