HRS - RD Hrušovská

O PROJEKTE

Názov: RD Hrušovská
Dátum realizácie: 2022
Plocha pozemku: 837,00 m2
Zastavaná plocha: 204,25 m2
Obostavaný priestor: 1053,50 m3
Funkcia: Rodinný dom
Miesto: Bratislava-Vrakuňa, Hrušovská ulica
Autor: Ing. arch. Rudolf Benček
Spolupráca: Ing. arch. Lukaš Ďurian, Ing. arch. Ivana Cicka
Fotky: Anna Harvanová

Projekt rodinného domu pre päťčlennú rodinu s minimalistickým dizajnom a ortogonálnou architektúrou.

Koncepcia hmotového usporiadania rodinného domu čiastočne vychádza z pozície existujúcich stromov na riešenej parcele. Zachovaná vysoká zeleň určuje dispozíciu objektu a zároveň získava nové využitie v podobe tienenia či dotvorenia záhradnej kompozície.

Hlavný vstup do objektu sa nachádza na nádvorí v blízkosti garáže, skladových a technických priestorov. Obývačka s jedálňou a kuchyňou je riešená formou jednotného, pôdorysne veľkorysého priestoru s priamou náväznosťou na vstupné priestory, a schodisko s priľahlou spálňou na severnom cípe budovy.

Mierne uskočenie hmoty na severnom nároží parcely umožňuje zachovanie existujúceho stromu pričom tvorí zelené patio prepojené s kúpeľňou rodičovskej spálne a schodiskovým priestorom.

Architektúru objektu charakterizuje prísny raster štvorcových okien na 1.NP, zdvojený pri otvorených vstupných priestoroch, garáži a čiastočného prestrešenia bazénu, ktorý je umiestnený na os existujúceho smreku. Objem 2.NP je odlíšený vynechaním okien na juhovýchodnej fasáde.

Našli ste ten správny kúsok?
S vybavením interiéru vám pomôžeme aj bez projektu. Objednáme. Doručíme. Nainštalujeme či zmontujeme. Ozvite sa.