GLV – BD Galvaniho Bratislava

O PROJEKTE

Názov: ModulBlok 9.0
Dátum návrhu: 2020
Plocha pozemku: 5 365,00 m2
Funkcia: Komplex obytných budov – sútaž
Miesto: Bratislava, Galvaniho ulica
Autor: Ing. arch. Rudolf Benček, Prof. akad. arch. Imrich Vaško
Spolupráca: Ing. arch. Lukaš Ďurian, Ing. arch. Ivana Cicka

ModulBlok 9.0 Vo svojich 27 rokoch britský architekt, historik a teoretik Colin Rowe (1920-1999) popísal vo svojej eseji Matematika ideálnej vily zdanlivo neškodné zrovnávanie geometrickej organizácie Le Corbusierovej vily Stein a Palladiovej Malcontenty. Obe vily analyzoval spôsobom, ktorý zdôrazňuje koherentnosť ich architektonického riešenia a nie ich odlišnej inšpirácie. Esej poukazuje na prekvapujúce množstvo analógií v geometrickom usporiadaní ich nepodobných foriem. Palladio aj Le Corbusier svojimi vilami výrazne prispeli k formovaniu obytnej architektúry, ktoré vytvorili základ masového bývania neskorších priemyselných revolúcií 1.0, 2.0 a 3.0. 

ModuBlok 9.0 je inšpirovaný geometrickou logikou Palladiovho deväťpólového štvorcového rastra v modulácii čísel 3×3, ktorý v súťažnom projekte obytného komplexu umožňuje vytváranie priestorovej modulácie v konštrukčnej, dispozično-prevádzkovej aj urbanistickej mierke. Konštrukčný raster 3×3 vytvára modulový raster 9.0, ktorého násobky tvoria päť pôdorysných štvorcov troch vyšších a dvoch nižších medzi blokov obytných kvádrov, ktoré tvoria kompaktný a symetrický lineárny objekt s troma otvorenými schodiskami a dvoma medzi-terasami, ktoré ukrývajú 81 (9×9) jedno-, dvoj- a trojizbových bytov, pivničné kobky na poschodiach pri bytoch a klubové miestnosti s terasami. 

Prísny geometrický a priestorový (štvorcový) raster fasády je tektonickým rozhraním internality bytov, štvorcových okien, diferencovaných lodžií a ustúpených externých (zapustených) schodísk. Zvýšená konštrukčná výška prízemia vytvára vstupné priestory, bicyklové miestnosti a práčovňu pre obyvateľov, ako aj nájomné priestory pre štvrť a mesto. Kompaktná pôdorysná forma obytného komplexu podporuje charakter mestského bloku, uličnú čiaru a uzatvára územie nepravidelného trojuholníkového stavebného bloku, avšak rozčlenením stavebného programu do dvoch nezávislých samostatných foriem – lineárneho obytného bloku a kompaktného štvorcového parkovacieho domu zároveň podporuje modernistický (Le Corbusierovský) koncept rozvoľnenej zástavby záhradného mesta. 

Urbanistické riešenie parcely zástavbou na uličnej čiare vytvára mestský charakter bulváru, využíva priaznivú východo-západnú orientáciu bývania a vytvára poloverejný mestský a vnútro blokový park orientovaný na juhozápad s detským, fitness aj loptovým ihriskom, stromami, sedením a ďalšími sociálnymi aktivitami. Zároveň svojou hmotou vytvára optickú a zvukovú bariéru medzi parkom a ulicou. Ďalšie dve námestia na severe a juhu ponúkajú diferencované urbánne priestory pre verejnosť – trojuholníkový parčík s rastlou zeleňou pri zástavke MHD na severe územia taktiež blokujúci ruch intenzívnej križovatky a južná kaviarenská terasa na nárožiach objektu a pri križovaní peších ťahov medzi ulicou, parkovacím domom a bytmi.

Geometrická logika 9.0: 

deväť pólový raster

deväť štvorcov 

Modul 9.0 

Modulový raster 3×3 

81 bytov 9×9

Našli ste ten správny kúsok?
S vybavením interiéru vám pomôžeme aj bez projektu. Objednáme. Doručíme. Nainštalujeme či zmontujeme. Ozvite sa.